Kontorarbejdspladsindretning

Ergo-Life tilbyder virksomheder og kommuner vejledning i indretning af kontorarbejdspladser.

Ved kontakt fra kunden telefonisk eller på mail, afdækkes opgavens omfang, og der udregnes et overslag på honorar som fremsendes.

Opgaveløsningen vil som minimum bestå af besøg på samtlige kontorarbejdspladser. Der foretages analyse af nuværende fysiske forhold, opmåling af forholdene, og en generel aktivitetsanalyse ved den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne interviewes for at afdække, om der er specielle forhold hos den enkelte som der skal tages hensyn til.

Ledelsen interviewes for at afklare rammerne for evt. ændringer af arbejdspladserne.

Der udarbejdes en skriftlig rapport som sendes til ledelsen med forslag til indretning af de berørte kontorarbejdspladser.

Ønsker ledelsen at rapporten indeholder forslag til specifikke produkter, evt. priser og tilbud på møbler afregnes der extra for dette arbejde fra Ergo-Life.

 I 2022 har vi haft den fornøjelse at løse arbejdsmiljøopgaver på Louisiana, Museum of Modern art.