Analyse af arbejdsevne, udarbejdelse af funktionsvurderinger.

Ergo-Life tilbyder kommuner konsulentbistand til at udarbejde funktionsvurderinger i forbindelse med vurderinger af borgeres arbejdsevne.

Der kan være behov for dette ved vurdering af om en borger skal bevilges pension, eller om borgeren ved ændrede arbejdsforhold, kan fastholdes på arbejdsmarkedet eventuelt i en skåneordning.

Jeg har mange årig erfaring med at foretage aktivitetsanalyser samt funktionsvurderinger, og stiller nu min faglige ekspertice til rådighed som selvstændig.